FUQIA PUNETORE

Baza e kandidateve me profilet dhe CV te detajuara

VENDE VAKANTE

Galeria e pozicioneve te lira oferta e punes.

FORMIMI PROFESIONAL

Aftesim profesional sipas kerkesave te tregut te punes

PROFESIONE TE LIRA

Tregu i sherbimeve dhe profesionisteve te lire.

E ARDHMJA DIXHITALE

Pregatitu per IA dhe transformimin dixhital qe po ndodh

Sportel Unik dhe Treg virtual

Sportel Unik dhe Treg virtual për fuqinë punëtore të kualifikuar, trajnim dhe punësim, shërbime dhe oferta biznesi, nevoja dhe kërkesa familjare.

OFROJ PUNË

Promovoni vendet e lira të punës dhe lidhuni me kandidatët

Informacion mbi vendet e lira të punës dhe lidhja e kompanive dhe organizatave me kandidatët e përshtatshëm

SHËRBIME PËR BIZNESET DHE INSTITUCIONET

Ofrojnë një gamë të gjerë të shërbimeve për rekrutimin, seleksionin, dhe menaxhimin e punonjësve dhe ndihmojmë në identifikimin, punësimin, dhe ruajtjen e personelit të kualifikuar.

KËRKOJ PUNË

Krijoni dhe regjistroni profilin tuaj professional dhe lidhuni me punedhenesit

Identifikoni pozicionet e lira te punes dhe aplikoni, orientohuni drejt aftesive tuaja profesionale dhe personale

SHËRBIME PUNËSIMI DHE KARRIERE PËR INDIVIDË

Shërbimet për individë ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për punëkërkuesit në gjetjen e punës së tyre të ardhshme, në zhvillimin e tyre të karrierës, dhe në përparimin profesional.

SHËRBIME NË FAMILJE

Shërbimet në familje janë thelbësore për funksionimin e shëndetshëm dhe mirëqenien e familjes, duke ndihmuar në mbështetjen e pjesëtarëve të saj në nevojat e tyre të përditshme, emocionale, dhe fizike.

SHËRBIME PËR FAMILJEN

Shërbimet profesionale në familje janë shërbime të ofruara nga profesionistë të specializuar për të ndihmuar familjet në menaxhimin e sfidave dhe nevojave të tyre të përditshme.

SHKARKO APLIKACIONIN -
AFTËSIM / PUNËSIM / KARIERË / SHERBIME

 • Kërkoj punë
 • Vende vakante
 • Kerkoj nje sherbim
 • Ofroj nje sherbim
 • Planifikimi i karrierës
 • Zgjidh nje trajnim

AFTËSIMI PROFESIONAL

Arsimi, aftësimi e kualifikimi vazhduar profesional duhet të realizohen në përputhje me nevojat e tregut të punës por dhe aftesitë e prirjet individuale

INFORMOHU DHE ANTARËSOHU

Sportel Unik dhe Treg virtual për fuqinë punëtore të kualifikuar, trajnim dhe punësim, shërbime dhe oferta biznesi, nevoja dhe kërkesa familjare.


FINANCIME MBESHTETESE DHE GRANTE

Grante evropiane, rajonale dhe kombëtare dhe mundësi për të financuar trajnimin dhe punësimin

PROJEKTE DHE INICIATIVA

Projekte e iniciativa të ndryshme për nxitjen e punësimit, krijimit e vlerësimit të aftësive për punë

INTERACTIVE MAP

Search Location, Identify Organization and Connect Online

 • EMPLOYMENT AGENCIES
 • ACADEMIA & TRAINING
 • FACILITATORS
 • ENTERPRISES
 • ASSOCIATIONS
 • FUNDING & INVESTORS
 • COMMUNITIES & NETWORK
 • ORGANIZATION & INSTITUTIONS